Kitchenflex

Godkännanden

Kitchenflex

Brandsläckarsystem för alla typer av kök, restauranger och livsmedelsindustri.

Alla ledande försäkringsbolag kräver ett automatiskt släcksystem vid användning av större stekpannor.
KitchenFlex är vårt automatiska släcksystem med ett skumsläckningsmedel speciellt framtaget för bränder i stekpannor och matolja. Systemet har flera munstycken och kan skydda stekpannor, grillar, stekplattor och köksfläktar/ventilatorer. Förutom att systemet skyddar området 24 timmar om dygnet och utlöses automatiskt vid brand, kan det även utlösas manuellt – en extra säkerhet för användaren. KitchenFlex kopplar automatiskt från el- eller gastillförseln när den utlöses.

NOHA levererar, installerar och servar systemet.

 • Systemet är robust, har genomgått omfattande tester och det är lätt att byta ut enskilda delar och komponenter om det utlöses.
 • Du behöver bara ha att göra med en leverantör och ett konkurrenskraftigt pris.
 • Systemet ska kontrolleras årligen av behöriga personer.
 • NOHA erbjuder bra serviceavtal med rätt kompetens.
 • NOHA levererar systemet i två versioner, med 6 liter (600576) eller 9 liter släckmedel (600577).

Låga driftskostnader.
Systemet kan drivas utan elkomponenter men levereras med möjlighet till anslutning/avisering till andra brandsystem. KitchenFlex kan anslutas till alla typer av befintliga brandlarmsystem. Detta minskar risken för driftfel och omfattande service, så att drift- och underhållskostnaderna hålls låga.

 • Uppfyller krav från försäkringsbolag
 • Låga driftskostnader
 • Lätt att städa
 • Lång livslängd
 • Kan anslutas till alla typer av brandlarmsystem
 • Kopplar automatiskt från el- eller gastillförseln när den utlöses